szczoteczki do zębów
zdrowe zęby
dziecko u stomatologa
Arrow
Arrow
Slider
O firmie

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo Atomowe / Dz.U. 2021 poz. 623/ zgodnie z art. 32c pkt.2

W jednostce występuje następujące urządzenie wytwarzających promieniowanie jonizujące;
• Heliodent DS firmy Sirona numer fabryczny 26327

Decyzja nr 436/2017 na uruchomienie aparatu wydana 31 lipca 2017 roku przez Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach
Jednostka posiada zezwolenia wydane przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Katowicach na uruchomienie Gabinetu Stomatologicznego RTG
– decyzja nr 435/2017 z dnia 31 lipca 2017roku.

Jednostka podlega kontroli Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach,
40-957 Katowice, ul. Raciborska 39 – Oddział Higieny Radiacyjnej.

Jednostka przed uruchomieniem pracowni oraz gabinetów stomatologicznych miała wykonane pomiary rozkładu
dawki promieniowania X w otoczeni aparatów – na podstawie wyników stwierdzono ze dawka graniczna
promieniowania jonizującego nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń ogólnodostępnych oraz 3 mSv/rok
dla pomieszczeń pracowni poza gabinetem.

Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony
przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie
kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz.U. 2020 poz. 2313) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze
źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. 2020 poz. 2300)
Gabinet Stomatologiczny RTG w/w jednostce jest terenem nadzorowanym.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrii indywidualnej.
INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ LABORATORIUM DOZYMETRII ul .Radzikowskiego 152, 31-342 KRAKÓW
numer ID 1438 – zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej 6 mSv, personel zakwalifikowany do kategorii
narażenia na promieniowanie jonizujące „B”.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego
(Dz.U z 2005 poz.168)- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
– pracownicy: 20 mSv/rok;
– ogół ludności : 1 mSv/rok.

Uwaga:
na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
• Gabinet Stomatologiczny RTG nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.
Data przekazania dokumentu 29 czerwiec 2021 rok